សាកលវិទ្យាល័យអាយអាយស៊ីនៃបច្ចេកវិទ្យា

IIC UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Untitled Document
News & Events | IIC University Of Technology
Untitled Document
ទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យIIC នៃបច្ចេកវិទ្យា នៅក្រុមហ៊ុនខ្មែរប្រ៊ូវើរី លីមីធីត
កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២ និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យអាយអាយស៊ីនៃបច្ចេកវិទ្យាទាំងប្រាំមហាវិទ្យាល័យ ដែលមានជំនាញផ្សេងៗគ្នា បានធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាមួយ នៅក្រុមហ៊ុនខ្មែរប្រ៊ូវើរី លីមីធីត ដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានឃើញពីភាពជាក់ស្តែងទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង និងចង្វាក់ផលិតកម្មយ៉ាងសកម្ម
សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំង អំពើពុករលួយ និងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ដល់និស្សិត សាស្រ្តាចារ្យ និងបុគ្គលិកសាកលវិទ្យាល័យ អាយអាយស៊ីនៃបច្ចេកវិទ្យា
សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំង អំពើពុករលួយ និងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ដល់និស្សិត សាស្រ្តាចារ្យ និងបុគ្គលិកសាកលវិទ្យាល័យ អាយអាយស៊ីនៃបច្ចេកវិទ្យា កាលពីថ្ងៃទី ០៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១២ ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ ឯកឧត្តម នួន បូផល អនុប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
ក្លឹបតេក្វាន់ដូអាយអាយស៊ី
ទស្សនកិច្ចរបស់និស្សិត TUN HUSSEN ONN MALAYSIA
ពិធីប្រគល់អាហារូបករណ៏​ ដោយភេសជ្ជៈបាកាស​ដល់និស្សិតអាយអាយស៊ី ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ឯក​ឧត្តម លី សុមុនី
ទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់និស្សិតអាយអាយស៊ី​នៅរោងចក្រស្រាបៀរភ្នំពេញ
ពិព័ណ៍អប់រំ និង បចេ្ចកវិទ្យា រៀបចំដោយសាកល​វិទ្យាល័យអាយអាយស៊ីនៃ​បច្ចេកវិទ្យា
 Untitled Document