សាកលវិទ្យាល័យអាយអាយស៊ីនៃបច្ចេកវិទ្យា

IIC UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Untitled Document
News & Events | IIC University Of Technology
Untitled Document
IIC ជាសាកលវិទ្យាល័យដំបូងគេនៅកម្ពុជា ដែលបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ និងបានក្លាយជាសមាជិកនៃស្ថាប័នអន្តរជាតិ (IAU) មួយនេះ។
IIC ជាសាកលវិទ្យាល័យដំបូងគេនៅកម្ពុជា ដែលបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ និងបានក្លាយជាសមាជិកនៃស្ថាប័នអន្តរជាតិ (IAU) មួយនេះ។
និស្សិតឆ្នើម 2រូប សម្រាប់ឆមាសទី 7 ឆ្នាំសិក្សា 2014-15
និស្សិតឆ្នើម 2រូប សម្រាប់ឆមាសទី 7 ឆ្នាំសិក្សា 2014-15
ស្ថាប័នអន្តរជាតិ IAU បានទទួលស្គាល់សាកលវិទ្យាល័យ IIC ជាផ្លូវការហើយ ពីទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង។
ស្ថាប័នអន្តរជាតិ IAU បានទទួលស្គាល់សាកលវិទ្យាល័យ IIC ជាផ្លូវការហើយ ពីទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង។
ដំណឹងជ្រើសរើសនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្ត
ដំណឹងជ្រើសរើសនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្ត យោងតាមកិច្ចសហការណ៍ជាមួយនឹងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ សាកលវិទ្យាល័យ IIC សូមប្រកាសជ្រើសរើសនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្ត ដើម្បីធ្វើជា «អ្នកសង្កេតការណ៍» ក្នុងពេលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង ថ្ងៃទី 24 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2015។ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី 29 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2015 វេលាម៉ោង 6 ល្ងាច។ និស្សិតដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ សូមទៅចុះឈ្មោះនៅការិយាល័យទទួលភ្ញៀវ ដោយភ្ជាប់ជាមួយនូវរូបថត 4 x 6 មួយសន្លឹកផង ដើម្បីធ្វើប័ណ្ណ។ អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ទទួលបន្ទុកទាំងស្រុងលើមធ្យោបាយការងារ-ស្នាក់នៅ-ហូបចុក និងការចំណាយផ្សេងៗទៀត ដើម្បីបម្រើដល់ការសង្កេតការណ៍នេះ។ សូមអរគុណ និងសូមមានសំណាងល្អ !
វគ្គថ្មី ភាសាអង់គ្លេសទូទៅគ្រប់កម្រិត ចូលរៀនថ្ងៃទី 28 មករា 2015 ចុះជូនពិសេស
1 នាក់ ចុះជូន 30% 2 នាក់ ចុះជូន 35% 3 នាក់ ចុះជូន 40% 4 នាក់ ចុះជូន 45% 5 នាក់ ចុះជូន 50% និស្សិត IIC ចុះជូន 60% ទូរស័ព្ទៈ 023 425 148 / 092 340 626 / 016 340 626 Em@il: info@iic.edu.kh
ដំណើរកំសាន្តទៅក្រុងព្រះសីហនុ
កាលពីថ្ងៃទី 27 ធ្នូ 2014 កន្លងទៅនេះ និស្សិត IIC បានទៅកំសាន្តទឹកសមុទ្រនៅក្រុងព្រះសីហនុដោយក្តី សប្បាយរីករាយ។ ដំណើរទាំងទៅ ទាំងមក ប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពល្អ។
សកម្មភាពប្រឡង និងការពារសារណាបញ្ចប់
• ថ្នាក់ៈ បរិញ្ញាបត្រ • ជំនាន់ៈ ទី 13 • សម័យប្រឡង/ការពារៈ ថ្ងៃទី 22 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2014 • កាលបរិច្ឆេទប្រឡង/ការពារៈ ពីថ្ងៃទី 22 ដល់ 26 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2014 • ទីកន្លែងៈ សាកលវិទ្យាល័យ អាយអាយស៊ី សូមជូនពរឱ្យមានសំណាងល្អគ្រប់ៗគ្នា!
 Untitled Document