សាកលវិទ្យាល័យអាយអាយស៊ីនៃបច្ចេកវិទ្យា

IIC UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Untitled Document
News & Events | IIC University Of Technology
Untitled Document
ប្រជុំក្រុមអ្នកជំនាញបរទេស (Panel of Experts)
ប្រជុំក្រុមអ្នកជំនាញបរទេស (Panel of Experts) ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសាកលវិទ្យាធិការបានចូលរួមប្រជុំក្រុមអ្នកជំនាញរបស់សាកលវិទ្យាល័យអាយអាយស៊ីនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនាពេលថ្មីៗនេះ។
ដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ខេត្តកំពង់សោម
ដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ខេត្តកំពង់សោម សាកលវិទ្យាល័យអាយអាយស៊ី សូមជូនដំណឹងដល់និស្សិតទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា សាកលវិទ្យាល័យបានរៀបចំដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ខេត្តកំពង់សោម។ . កាលបរិច្ឆេទៈ 27 ធ្នូ 2014 . ថ្ងៃផុតកំណត់ចុះឈ្មោះ: 20 ធ្នូ 2014 និស្សិតដែលមានបំណងចូលរួម សូមរួសរាន់ទាក់ទងការិយាល័យទទួលភ្ញៀវរាល់ពេលម៉ោងធ្វើការ។
រៀនពីការធ្វើផ្ទាល់ / Learning by Doing
ប្អូនៗជាច្រើន បាន និងកំពុងនិយមលេងហ្វេសប៊ុកយ៉ាងរីករាយ។ សូមប្អូនៗ ព្យាយាមប្រើឱកាសលេងហ្វេសប៊ុកឱ្យចំណេញ...
និស្សិត IIC ដែលបានប្រឡងជាប់ជាមួយក្រុមហ៊ុន Korea Software HRD Center:
1. លី សុចិត្រា (ប) បានប្រឡងជាប់សិក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុន Korea Software HRD Center ហើយបន្ទាប់មកបានចូលបម្រើការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន KOSIGN 2. យឺន សក្តិរី (ប) បានប្រឡងជាប់សិក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុន Korea Software HRD Center ហើយបានប្រឡងជាប់បន្តទៀតទៅសិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយក្រុមហ៊ុន Webcash...
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនរាល់ថ្ងៃ អតីតនិស្សិត IIC ឆ្នាំទី 1: 600$ ឆ្នាំទី 2: 650$ និស្សិតទូទៅ ឆ្នាំទី 1: 700$ ឆ្នាំទី 2: 750$ ទូរស័ព្ទៈ 023 425 148 / 092 340 626 / 016 340 626 Email: info@iic.edu.kh
រូបថតក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រ កាលពីថ្ងៃទី 20 វិច្ឆិកា 2014
រូបថតក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រ កាលពីថ្ងៃទី 20 វិច្ឆិកា 2014
និស្សិតជនជាតិថៃបានមកបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអាយអាយស៊ីនៃបច្ចេកវិទ្យា
និស្សិតជនជាតិថៃបានមកបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអាយអាយស៊ីនៃបច្ចេកវិទ្យា នេះជាសកម្មភាពប្រឡងចូលសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ដែលមានការត្រួតពិនិត្យដោយមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។ ចំនួននិស្សិតៈ 57នាក់ កម្រិតៈ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ កាលបរិច្ឆេទៈ 8-9 វិច្ឆិកា 2014 ទីកន្លែងៈ សាកលវិទ្យាល័យ អាយអាយស៊ី
 Untitled Document