សាកលវិទ្យាល័យអាយអាយស៊ីនៃបច្ចេកវិទ្យា

IIC UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Untitled Document
News & Events | IIC University Of Technology
Untitled Document
វគ្គថ្មី ភាសាអង់គ្លេសទូទៅគ្រប់កម្រិត ចូលរៀនថ្ងៃទី 28 មករា 2015 ចុះជូនពិសេស
1 នាក់ ចុះជូន 30% 2 នាក់ ចុះជូន 35% 3 នាក់ ចុះជូន 40% 4 នាក់ ចុះជូន 45% 5 នាក់ ចុះជូន 50% និស្សិត IIC ចុះជូន 60% ទូរស័ព្ទៈ 023 425 148 / 092 340 626 / 016 340 626 Em@il: info@iic.edu.kh
ដំណើរកំសាន្តទៅក្រុងព្រះសីហនុ
កាលពីថ្ងៃទី 27 ធ្នូ 2014 កន្លងទៅនេះ និស្សិត IIC បានទៅកំសាន្តទឹកសមុទ្រនៅក្រុងព្រះសីហនុដោយក្តី សប្បាយរីករាយ។ ដំណើរទាំងទៅ ទាំងមក ប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពល្អ។
សកម្មភាពប្រឡង និងការពារសារណាបញ្ចប់
• ថ្នាក់ៈ បរិញ្ញាបត្រ • ជំនាន់ៈ ទី 13 • សម័យប្រឡង/ការពារៈ ថ្ងៃទី 22 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2014 • កាលបរិច្ឆេទប្រឡង/ការពារៈ ពីថ្ងៃទី 22 ដល់ 26 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2014 • ទីកន្លែងៈ សាកលវិទ្យាល័យ អាយអាយស៊ី សូមជូនពរឱ្យមានសំណាងល្អគ្រប់ៗគ្នា!
On the occasion of X-mas
On the occasion of X-mas and the International New Year we wish to extend to you and your family my best wishes for long life, healthy, prosperity and good fortune. May these wishes go with you throughout the New Year 2015. Yours Sincerely,
ប្រជុំក្រុមអ្នកជំនាញបរទេស (Panel of Experts)
ប្រជុំក្រុមអ្នកជំនាញបរទេស (Panel of Experts) ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសាកលវិទ្យាធិការបានចូលរួមប្រជុំក្រុមអ្នកជំនាញរបស់សាកលវិទ្យាល័យអាយអាយស៊ីនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនាពេលថ្មីៗនេះ។
ដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ខេត្តកំពង់សោម
ដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ខេត្តកំពង់សោម សាកលវិទ្យាល័យអាយអាយស៊ី សូមជូនដំណឹងដល់និស្សិតទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា សាកលវិទ្យាល័យបានរៀបចំដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ខេត្តកំពង់សោម។ . កាលបរិច្ឆេទៈ 27 ធ្នូ 2014 . ថ្ងៃផុតកំណត់ចុះឈ្មោះ: 20 ធ្នូ 2014 និស្សិតដែលមានបំណងចូលរួម សូមរួសរាន់ទាក់ទងការិយាល័យទទួលភ្ញៀវរាល់ពេលម៉ោងធ្វើការ។
រៀនពីការធ្វើផ្ទាល់ / Learning by Doing
ប្អូនៗជាច្រើន បាន និងកំពុងនិយមលេងហ្វេសប៊ុកយ៉ាងរីករាយ។ សូមប្អូនៗ ព្យាយាមប្រើឱកាសលេងហ្វេសប៊ុកឱ្យចំណេញ...
 Untitled Document